log

Passion Travel ile Tutkunun Kalbine Yolculuk...

tel

0212-3435223
0212-3439441

member

PASSION TRAVEL HİZMET SATIŞ SÖZLEŞMESİ

SATIŞ SÖZLEŞMESİ

İşbu hizmet satış sözleşmesi, Passion Travel ünvanı sahibi Fortuna Organizasyon Danışmanlık Turizm Ticaret LTD Şti (bu sözleşmede bundan sonra Fortuna olarak anılacaktır) ile aşağıda adı ve adresi bulunan katılımcı (bu sözleşmede bundan sonra Müşteri olarak anılacaktır) arasında imzalandıktan itibaren taraflarca kabul edilmiş olur ve yürürlüğe girer.

1. Genel Konular ve Hizmetin Özellikleri:

1.1 Fortuna ile Müşteri arasında yapılan işbu sözleşme uyarınca, Fortuna' nın Müşteri ile paylaştığı ayrıntılı tur programında belirtilen turistik gezi ile ilgili olarak, turda yer alan hizmetleri sağlamayı, Müşteri ise işbu sözleşmede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyi kabul, beyan ve taahhüt ederler.

1.2 Ayrıntılı tur programında Fortuna tarafından verilecek hizmetin başlıca noktaları, turun hareket ve dönüş saat ve tarihleri, ziyaret güzergahları, ulaşım araçları cinsleri ve sınıfı, verilen yemek öğün sayısı, rehber ve danışmanlık hizmetleriyle diğer hizmet ve bilgiler verilir. Tur tutarı, bu tutara dahil olan ve olmayan hizmetler net olarak belirtilir.

1.3 Ayrıntılı tur programı ve tur kayıt formları işbu sözleşmenin ayrılmaz birer parçalarıdır ve Müşteri işbu hizmet satış sözleşmesini imzalayarak bunu kabul etmiş olur.

1.4 Fortuna ayrıntılı tur programında belirtilen otelleri, restoranları belirtilen kategori içerinsinde kalmak kaydıyla tur başlamadan once, gezilecek yerlerin sıralarını ve zamanlarını tur başlamadan once veya tur sırasında  gerekli gördüğü takdirde Müşteri' nin avantajına olacak şekilde değiştirebilir.

2. Rezervasyon ve Ödeme Koşulları

2.1 Bir rezervasyon ve satış, işbu sözleşmenin ve Fortuna tarafından Müşteriye sunulan ayrıntılı tur programı ve tur kayıt formlarının Müşteri tarafından okunması, doldurulması, imzalanması, ön ödemenin zamanında yapılması ve Fortuna yetkilisinin onaylamasıyla ile gerçerlik ve kesinlik kazanır.

2.2 Birden fazla kişi yada grup adına rezervasyon yaptıran Müşteri, işbu sözleşme koşullarını, ayrıntılı tur programı ve tur kayıt formlarındaki bilgileri ve içerikleri adına rezervasyon yaptırdığı diğer kişilere tam olarak bildirmekten ve onların onaylarını almaktan sorumludur.  Diğer kişilerin sorumluluk ve yükümlülüklerini bildikleri kabul edilir. Diğer kişilerin bu eksikliklerinden doğan anlaşmazlıklardan sorumlu Müşteri'dir, Fortuna hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

2.3 İki kişilik odada tek kişi kalmak isteyerek rezervasyon yaptıran Müşteri için istekleri doğrultusunda bir oda arkadaşı, turun hareket tarihinden 45 gün öncesine kadar bulunamadığı takdirde Müşteri, tek kişi farkını ödemek ya da geziyi iptal ettirmek zorunda kalır.

2.4 İki kişilik odada kalmak isteyen ve oda arkadaşı da bulunan bir Müşteri herhangi bir zamanda turunu iptal ettiği takdirde, diğer kişi single oda farkını ödemeyi kabul etmezse

turunu iptal eden Müşteri' nin iade hakkı olsa bile single oda farkı Müşteri iade tutarından düşülür.

2.5 Ön ödeme, ara ödeme ve son ödemelerin tarihleri, tutarları, ödeme imkanları ve gecikme cezaları her ayrıntılı tur programında, ayrı ayrı belirtilir.

2.6 Ödemeler döviz yerine Türk Lirası (TL) olarak ödenemek istendiğinde o günün TCMB Döviz Satış Kuru esas alınır.

2.7 Müşteri' nin banka aracılığıyla yapacağı her ödemedeki banka masrafları Müşteri' ye aittir. Fortuna' nın hesabına yapılacak ödeme, net tutar olmalıdır.

2.8 Ön ödemenin yapıldığı tarihten turun hareket tarihine kadar gerçekleşebilecek yakıt, havalanı vergisi, KDV, gidilecek ülke ve şehirlerdeki özel vergiler ile turizm hizmetlerini ilgilendiren her türlü ücret , harç ve vergilerdeki değişiklikler tur ücretlerine yansıtılır.

2.9 Fortuna, Müşteri için zorunlu seyahat güvence sigortası yaptırtmakla yükümlüdür. Bu sigorta poliçesinde belirtilen hükümler geçerlidir. Müşteri, bu zorunlu seyahat güvence sigortasının police koşullarını yeterli bulmazsa münferit olarak yeni bir sigorta yaptırabilir. Ancak Fortuna' nın yaptığı sigortanın iptalini veya sigorta tutarı iadesini talep edemez.

3. Zorunlu Değişiklikler ve Bunlardan Kaynaklanan Tur İptalleri:

3.1 Doğal afetler (deprem, sel, yangın, tayfun, heyelan...vb), olağanüstü haller (savaş, terör..vb), halk hareketleri (grev, yürüyüş, yol kapatılması...vb), sağlık sorunları ( salgın hastalık, karantina...vb), olağanüstü hava muhalefetleri ( şiddetli kar yağışı ve tipi, sis, şiddetli fırtına, yıldırım düşmesi), devletlerarası diplomatik sorun ve gerginliklerden oluşan seyahat uyarı ve kısıtlamaları, ulaşım şirketlerinden ve/veya rezervasyon yapılan  otellerden herhangibirinin tasfiyesi, iflası, planlanan konser ve etkinliklerin bu sebeplerden dolayı iptali gibi özel kısıtlamalar ve bunlar dahil ama bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangibir diğer sebepten, doğrudan veya dolaylı olarak, Fortuna' nın kusuru bulunmayan veya öngörülemeyecek her türlü olumsuzluğun yaratacağı sonuçlardan doğan hiçbir zarar veya ziyandan Fortuna sorumlu olamayacağı gibi, Fortuna bu sebeplerden ötürü yükümlülüklerini ifa edememesinden veya yükümlülüklerinin ifasındaki aksaklıklardan sorumlu tutulamaz ve Fortuna' ya maddi ve manevi sorumluluk yüklenemez. Fortuna bu sebeplerden dolayı turda değişiklik yapabilir veya turu iptal edebilir.

3.2 Fortuna ile her türlü ulaşım araçları arasında yapılan anlaşmaların aksine bu araçların gecikmelerinden, arızalanmalarından, kaza yapmalarından, sürücülerinin şahsi kusurlarından Fortuna sorumlu tutulamaz ve Fortuna' ya maddi ve manevi sorumluluk yüklenemez. Uçak saatlerinde meydana gelebilecek herhangibir değişiklik, rötar  veya iptalden Fortuna sorumlu tutulamaz. Müşteri, uluslararası havacılık kuralları çerçevesinde havayolu şirketi tarafından uçuşlarda her türlü değişiklik ve düzenleme yapılabileceğini kabul ve ikrar eder.

4. Fortuna ve Müşteri İptal Koşulları:

4.1 Fortuna, müşterinin belirtilen tarihlerde ödeme yapmaması durumunda ödemelerdeki gecikmelerde mecbur kalmadığı hallederde gecikme faizi uygulamaz. Ancak müşteri ayrıntılı tur programında aksi belirtilmediği sürece turun hareket tarihinden en geç 40 gün öncesine kadar ödemelerini tamamlamak zorundadır. Aksi takdirde Fortuna işbu sözleşmeyi tek tarafli olarak iptal etme hakkını saklı tutar ve uçak, otel, etkinlik ve konser biletleri hariç tüm ödemeleri geri iade eder.

4.2 Fortuna, gerekli gördüğü durumlarda, Müşteri' den onay almaksızın ancak Müşteri'ye bildirmek kaydıyla tur hareket tarihinden; şehiriçi turlarda 7 gün öncesinden, yurt içi turlarda 15 gün öncesinden, yurt dışı turlarda ise 30 gün öncesinden turu iptal edebilir. Bu tür bir iptalde Fortuna, Müşteri'ye ödediği ücreti iade etmekle yükümlüdür. Ancak Müşteri iptalden dolayı tazminat talep edemez. Müşteri' nin uçak ve otellerdeki upgrade veya mil kullanmından doğacak zararlardan Fortuna sorumlu değildir.

4.3 Müşteri, nedeni ne olursa olsun herhangibir sebeple şehiriçi turlarda 21 gün öncesinden, yurt içi turlarda 30 gün öncesinden, yurt dışı turlarda 45 gün öncesinden turu iptal ettiği takdirde ödemiş olduğu ücretin tamamını iade alır. İade Fortuna'ya ödeme yapılan hesaba veya kredi kartına iptalin haber verilmesinden 30 gün içerisinde yapılır.

4.4 Müşteri, nedeni ne olursa olsun herhangibir sebeple şehiriçi turlarda 15 gün öncesinden, yurt içi turlarda 20 gün öncesinden, yurt dışı turlarda 30 gün öncesinden turu iptal ettiği takdirde ödemiş olduğu ücretin %50 sini iade alır. Eğer bu zaman zarfında yerine başka bir Müşteri bulunursa ödediği ücretin tamamı geri iade olunur. İade Fortuna'ya ödeme yapılan hesaba veya kredi kartına iptalin haber verilmesinden 30 gün içerisinde yapılır.

4.5 Bu tarihlerden sonra nedeni ne olursa olsun Müşteri tarafından yapılacak herhangibir iptalde Müşteri, tur ücretinin kalan bakiyesinin tamamını ödemeyi taahhüt eder ve o ana kadar yapmış olduğu ödeme iade edilmez. Eğer bu zaman zarfında yerine başka bir Müşteri bulunursa ödediği ücretin tamamı geri iade olunur. İade Fortuna'ya ödeme yapılan hesaba veya kredi kartına iptalin haber verilmesinden 30 gün içerisinde yapılır.

4.6 Müşteri satın aldığı turu  şehiriçi günlük turlarda 3 gün öncesine, yurt içi turlarda 20 gün öncesine kadar, yurt dışı turlarda 30 gün öncesine kadar bir başkasına devredebilir. Foruna bu sürenin müşteri lehine uzaması için elinden gelen gayreti göstereceğini taahhüt eder. Devir alan kişi, bakiyeden, devir alınmasıyla doğabilecek masraflardan devir edenle birlikte müteselsilen sorumludur. Devir alan kişinin işbu satış sözleşmesi ve formlarda inzası olmasa bile işbu sözleşme hükümleri ile bağlıdır.

4.7 Müşteriye olan iade tutarı Fortuna' ya yapılan döviz cinsinden yapılır.

4.8 Zamanında vize alınamaması durumunda tur iptal koşulları işbu sözleşmenin 4.3, 4.4, 4.5 ve 4.6 maddelerinde belirtilmiştir. Vize alımında Fortuna, Müşteri ile konsolosluklar arasında aracılık hizmeti vermektedir. Zamanında başvuru ve konsoloslukların talep ettikleri belgeleri zamanında ve eksiksiz olarak sunmak müşterinin sorumluluğu altındadır. Vize alınamamasından Müşteri, Fortuna' yı hiçbir şekilde sorumlu tutamaz.

5. Fortuna ve Müşteri' nin Kusurları

5.1 Fortuna, işbu sözleşmenin 1., 2., 3. ve 4. maddelerinde belirtilen sebeplerin dışında Fortuna'dan kaynaklanan sebeplerle işbu sözleşmeye uyulmaması durumunda ödenmiş olan paranın tümünü müşteriye iade etmeyi taahhüt eder.

5.2 Müşteri, tur içinde belirtilen herhangibir hizmeti alamadığını belgelediği takdirde turun ilgili kısmının ücreti Fortuna tarafından müşteriye iade edilir. Ancak, Müşteri şikayetini tur sırasında belgeleyerek bildirmediği takdirde iade veya tazminat hakkını kaybeder. Tur sonrasında yapılan şikayet veya iyileştirme önerileri iade veya tazminat hakkı doğurmaz.

5.3 Zamanında yapılmayan ödemelerden, Fortuna'ya zamanında ve eksiksiz olarak ulaştırılmayan belgelerden doğabilecek tüm sonuçlardan Müşteri sorumludur, Fortuna sorumlu tutulamaz. Bu durumda Fortuna, işbu sözleşmeyi ve Müşteri' nin tura katılımını iptal etme hakkını saklı tutar.

5.4 Müşteri, Fortuna' ya sunduğu bilgi ve belgelerin doğru ve eksiksiz olduğunu taahhüt eder. Fortuna, tur organizasyonlarında bu bilgi ve belgeleri baz alır. Bu belgelerin yanlış veya eksik olması, kaybolması, Müşteri' nin herhangibir sebeple yurt dışına çıkışının adli merciler veya kolluk kuvvetlerince engellenmesi, yasaklanması, Müşteri' nin bu sebeplerle havalimanında tutulması, yurt dışında gezi süresinde veya sınırlarda tutuklanması, göz altına alınması durumundan Müşteri sorumludur ve ücret iadesi veya tazminat talebinde bulunamaz.

5.5 Müşteri, turun başlangıç noktasına geç kalmasıyla uçağı kaçırmasından, tur sırasında kendisinden kaynaklanan sebeplerle buluşma ve hareket noktasına geç kalarak turu kaçırmasından sorumludur. Müşteri, bu sebeplerden dolayı hiçbir şekilde Fortuna' yı sorumlu tutamaz, iade veya tazminat talebinde bulunamaz.

5.6 Müşterinin kişisel sorun veya mazeretleri sebebiyle turu yarıda keserek turdan ayrılması, belirtilen otelde kalmak istememesi sebeplerinden dolayı Fortuna sorumlu değildir ve ücret iadesi yapılmaz.

5.7 Müşteri kendi sağlık problemlerinden dolayı Fortuna' yı sorumlu tutamaz. Turun sağlık ve kondüsyon durumuna uygunluğunu değerlendirmekten kendisi sorumludur.

5.8 Otel, hizmet sunulan mekan ve araçlara Müşteri'den gelen maddi hasar ve zararlardan Müşteri sorumludur, Fortuna' yı hiçbir şekilde sorumlu tutamaz.

5.9 Tur ücretine dahil olmayan ekstra bagaj ücretleri, tur ücretine dahil olmayan valiz taşımalarından müşteri sorumludur. Havaalanlarında sorulan bagajla ilgili sorulardan, bagajın muhteviyatından, kabin içi bagajın muhteviyatından müşteri sorumludur.

5.10 Bagajın havaalanlarında hasara uğraması veya kaybolmasından Fortuna sorumlu değildir. Fortuna bagajın bulunması ile ilgili gerekli girişimlerde bulunur, bagajın verilen adrese gelmesini takip eder ve Müşteri' nin sigorta ve havayolula iletişime geçmesinde aracı olur.

5.11 Ayrıntılı tur programında belirtilen tur ücretine dahil olmayan her türlü harcama Müşteri' ye aittir ve ödemekle yükümlüdür.

5.12 Müşteri tur süresince yanında bulundurduğu veya tur sırasında satın aldığı her türlü kıymetli evrak ve eşyasından sorumludur. Bunların kaybolmasından dolayı Fortuna' yı sorumlu tutamaz.

5.13  Tur liderleri turun akışı ile ilgili bilgilendirmeleri açıkça yapmakla yükümlüdürler. Tur sırasında yapılan genel duyuruları duymamaktan, unutmaktan yada bilinçli olarak uymamaktan kaynaklanan sorunlardan Müşteri sorumludur.

5.14 Müşteri, tur ve programla ilgili kurallara, bulunulan ülkenin ve mekanların kurallarına uymayı, turdaki diğer kişilerin her türlü haklarına sagı göstermeyi peşinen kabullenir. Bunlara uymamaktan kaynaklanan sorun ve zararlardan Müşteri, Fortuna'ya ve diğer Müşteri'lere karşı sorumludur.

6. Anlaşmazlık

İşbu sözleşme hükümleri Türk hukukuna tabidir.

İşbu satış sözleşmesi, ayrıntılı tur programı formu ve tur kayıt formlarından doğabilecek tüm ihtilaflarda Fortuna' nın kayıtları kesin delil sayılacaktır.

İşbu satış sözleşmesi, ayrıntılı tur programı formu ve tura katılım formlarından doğabilecek tüm ihtilaflarda İstanbul (merkez) mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidirler.

Fortuna Organizasyon Turizm             Müşteri adı soyadı:

Danışmanlık Ticaret LTD Şti               Müşteri adresi:

Katılacağı tur:

(kaşe imza)                                           (imza)